070 208 9000
KOOP BELCREDITS
03 500 44 40
KOOP BELCREDITS
AFWEZIG
Code: 1977
Medium

Patje

Medium Patje is geboren en getogen in Oostende, stad met een rijk vissersverleden.  Patje is  ondertussen zelf reeds uitgegroeid tot een icoon in het Vlaamse Paranormaal wereldje.  Zijn optredens op de vroegere ParaNormica beurzen zorgden telkenmale voor overvolle zalen.  Patje zijn specialiteit is dan ook het aanvoelen van foto’s en voorwerpen.  Patje is een échte Oostendenaar, een man die leeft nabij de Noordzee en die voeling heeft met Oostende,  een stad met een rijk verleden en met zijn occulte tradities.

De plaatselijke Oostendse vissersbevolking  was  van nature een zeer gelovig maar ook een zeer bijgelovig volk.  Het vissersleven was indertijd zeer hard labeur en hield ook heel wat risico’s in.  Vele vissers verongelukten vroegtijdig op zee en lieten vrouw en kinderen verweesd achter.   De vis werd letterlijk en figuurlijk ‘duur betaald’  Voortekens en signalen van de natuur en zijn omgeving werden dan ook heel goed gadegeslagen en opgevolgd.  Oostendse zieners waren naast mijnheer pastoor en de plaatselijke bewindslieden dan  ook graag geziene  en gerespecteerde figuren.  Hun advies en visionaire inzichten werden zeker niet in de wind geslagen…

Medium Patje heeft zijn Gave van generatie op generatie overgeërfd en zet die oude Oostendse tradities heden ten dage nog steeds verder.  Patje wordt geconsulteerd door vele bekende Oostendenaren, maar discreet als hij steeds is, praat hij zeker niet buiten het boekje.  Een consultatie bij Paragnost Patje uit Oostende verloopt steeds discreet en in uiterste vertrouwen…

Hulp van helderzienden bij politioneel speurwerk.

De politie doet inderdaad wel eens beroep op de hulp in van een helderziende. Soms handelt een agent dan op eigen initiatief.   Het is namelijk officieel niet toegelaten, net zoals het niet is toegestaan een horoscoop te raadplegen om te “voorspellen” of iemand al dan niet een moord zal plegen, en die persoon op die basis dan alvast uit voorzorg achter de tralies te doen belanden.

Vaker gebeurt het echter op verzoek van een wanhopige familie.   Als alle sporen doodlopen, maar ook dikwijls uit de positieve commentaren voortvloeiende uit paranormale hulp bij soortgelijke gevallen, smeekt de familie aan de politie om er een paranormale ziener bij te halen. Of ze komen zelf met een helderziende op de proppen.

En uiteraard zijn er natuurlijk ook paranormalen die zich uit eigen initiatief melden.    Er is nog nooit een helderziende geweest die spontaan kwam vertellen dat er een moord was gepleegd, waar het lijk lag, en wie de dader was. Dat is ook logisch ! Niemand, ook een helderziende, gaat zichzelf zomaar bij de verdachten plaatsen.

Natuurlijk zijn er gevallen bekend van helderzienden die een zaak hebben “opgelost”.   Het meest recente geval dat ik ken, ging over een verdwenen man, met een vermoeden van moord. Een helderziende voorspelde redelijk nauwkeurig dat deze man met auto en al in het water lag, en ook waar dat zou moeten zijn. Dat is niet niks, toch ?

Tegenwoordig is de politie vooral bezig met predicting policing, waarbij de helderziende een meer bedekt aandeel zou toegeschoven krijgen.  Het paranormaal talent is aanwezig zeker in Vlaanderen en Nederland, waarom zouden de politionele en gerechtelijke diensten daar dan geen gebruik van mogen maken ???