070 208 9000
KOOP BELCREDITS
03 500 46 46
KOOP BELCREDITS
AFWEZIG
Code: 1106
Kaartleggen

Debora

DEBORA

Zodiac teken MAAGD

Een kaartlegster,  helderziende,  energetische lichtwerkster of  healster geboren onder het sterrenteken Maagd  is meestal  een vlot communicatief persoon.  Meestal beschikt die ook over brede waaier  van veelzijdige  interesses en een analytisch vermogen om elke situatie juist in te schatten.

Mevrouw Debora  is  zo een kaartlegster, medium  en energetisch consulente  die geboren is met de zon in het teken Maagd.  Haar Gave had ze reeds als kind ze was hyper gevoelig , ze zag gewoon in de dingen rondom haar voortekens en signalen van de gebeurtenissen die zich zouden manifesteren.  Als ze buitenkwam en ze zag en hoorde kraaien, raven of eksters dan leek het of die haar slecht nieuws meedeelden, als ze daarentegen voor de dorpel van haar huis witte pluimpjes zag, dan wist ze dat er goed nieuws op komst was.  Dit zijn natuurlijk maar twee voorbeelden maar de kosmos hield haar steeds op de hoogte via allerlei signalen :  ‘het zien van regenbogen’, vlinders, het ervaren van koude en warmte buiten de gewone omgevingstemperatuur enz…

Deze voortekens bleken door de tijd ook vriend en vijand te verstommen :  zo voelde Debora  de aanslagen, rampen  en aankondigingen van goed- en slecht nieuws aan, nog voor die in de kranten en op tv werden aangekondigd : de aanslagen van 9/11, de aanslagen in Brussel en Parijs, enz., enz…

Debora had dit allemaal van geen vreemde, haar moeder, grootmoeder en zelfs haar overgrootmoeder  hadden net als zij de Gave van de helderziendheid, de helderhorendheid, de heldervoelendheid en de helderruikendheid .  Haar overgrootmoeder was een gekend kruidenvrouwtje in de streek, die haar kennis van de kruiden wist te combineren met het healen en voorspellen.

Mevrouw Debora combineert haar energetische kennis met het leggen van de Lenormand kaartjes, de Engelen kaarten en de Tarot.  Via deze hulpmiddelen  is zij ook  is staat om de meer praktische dingen die jou overkomen en de dingen waarmee je kortelings mee in aanraking zal komen ook beter een plaats te geven.

Hoe dan ook  : als je ergens mee zit of als je bepaalde  ambities  mocht  koesteren dan kan het zeer zeker geen kwaad om hierover ook eerst even je licht bij  mevrouw Debora op te steken.

De Aartsengel Michaël

Zijn energie biedt kracht en bescherming. Je kan hem aanroepen in geval van bedreigingen, akelige dromen,  bij futloosheid of bij harde energieën. Hij is de machtigste van alle engelen.

Zet jezelf in een indigo licht als je hem wil aanroepen. Hij is verbonden met de voorhoofdchakra en stuitchakra.

De Aardsengel Jophiël

Zijn energie werkt verbindend, hij brengt je ontspanning en is ook bewustzijnverruimend. Je kan hem aanroepen bij examens, als je een probleem wil oplossen, als je nieuwe inzichten nodig hebt en om innerlijke vrede te vinden.

 Omhul jezelf in goud licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de voorhoofdchakra.

De Aardsengel Chamuël

Hij is de Engel van ontwikkeling en de medemens.je kan hem aanroepen in stressvolle situaties en voor hulp bij spanningen in relaties en bij familiebanden. Hij kan je helpen om je trilling te verhogen. Omhul jezelf in een oranje licht als je hem wil aanroepen. Hij is verbonden met de zonnevlechtchakra en hartchakra.

De Aardsengel Gabriël

Zijn energie brengt hoop, blijheid en verlichting. Je kan hem aanroepen als je denkt dat de energie met boven verbroken is, om je innerlijke kind te helen, om te weten wat je levensdoel is en als je troost nodig hebt.

Zet jezelf  in blauw licht als je hem wil aanroepen.  Hij is verbonden met de keelchakra.

De Aardsengel Rafaël

Zijn energie is zowel genezend als reinigend. Je kan hem o.m. aanroepen bij ziekte, uitputting, stervensbegeleiding, spirituele genezing en als je je verlaten voelt.

Omhul jezelf in groen licht als je contact met hem wenst te maken. Hij is verbonden met de hartchakra.

De Aardsengel Uriël

Zijn energie is het meest aardsgebonden van alle Aardsengelen  en hij kan zorgen voor nieuwe  stabiliteit en orde. Hij staat je bij als je onvoldoende geaard bent, of indien je mocht te kampen hebben  met een tekort aan moed of zelfvertrouwen. Hij staat je ook bij voor het bereiken van succes in zaken en in de carrière.

Omhul jezelf in een rood licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de zonnevlechtchakra en de wortelchakra.

De Aardsengel Zadkiël

Zijn energie is harmoniserend en evenwichtig. Hij staat je bij als je meer duidelijkheid nodig hebt. Hij kan je ook  helpen bij angsten, het loslaten van blokkades en om rust te vinden. Hij helpt je ook om contact te maken met de goddelijke energie.

Omhul jezelf in een violet licht om contact met hem te maken. Hij is verbonden met de kruinchakra en hartchakra.

Engelen staan klaar om ons te helpen op ons pad, maar zij werken volgens de wet van de vrije wil. Dit wil zeggen dat ze enkel kunnen helpen als je er zelf om vraagt  (behalve in noodgevallen).

Nodig hen uit in je leven en kijk wat voor moois het jou kan brengen.

Hoe dan ook  : als je ergens mee zit of als je bepaalde  ambities  mocht koesteren dan kan het zeer zeker geen kwaad om hierover ook eerst even je licht bij  mevrouw Debora op te steken.

 Wat is een Engelen Reading?

Engelen reading, engelenconsult, engelen kaartjes, het zijn drie termen die staan voor een wijze om contact te maken met de engelen.   Engelen zijn immers steeds  aanwezig in ons leven, maar recentelijk zijn zij steeds meer in de picture gekomen.   Er komen elke maand we nieuwe vormen van engelen kaarten uit, en ook de boeken over engelen en de krachten en wijsheden van de engelen maken de laatste tijd steeds meer furore .   Dat verklaard waarom er de laatste tijd ook steeds meer spiritueel consulenten naar buiten treden met hun Gaven om contact te leggen met de engelen.

Maar wat is eigenlijk een engel reading / consult? En welke voordelen en wijsheden vallen er te  halen uit de kracht en wijsheid van die bijzondere wezens ?

Mijn beschermengel?

Iedereen kent wel zo een moment in zijn leven: “Daar ging het bijna helemaal fout, maar het was alsof er op dat moment een engeltje op mijn schouder ruste”.   Iedereen heeft zo zijn eigen beschermengel, en deze zal ook je gehele leven over je waken.

Helaas kan niet iedereen zijn of haar engel ook écht “waarnemen”, maar het grootste gedeelte in een onderzoek onder de Europese en Amerikaanse bevolking heeft onlangs  aangegeven er ook zeker van te zijn dat beschermengelen écht bestaan.  Daarnaast gaf het grootste gedeelte van deze mensen aan dat zij in hun leven ervaringen hebben gehad, waarop ze ook duidelijk gewaar werden van  beschermd te zijn door een engel.

 Contacten leggen met Engelen ?

Het is voor elkeen onder ons mogelijk om in contact te treden met de Engelen. Engelen zijn namelijk overal om je heen.  Hun doel bestaat erin om je te voorzien van goede adviezen en wijze raad. Wellicht ben je wel eens ’s ochtends  wakker geworden met de antwoorden op vragen die je al dagen in hun ban hielden?   Of u bent juist op tijd op het trottoir gaan lopen, terwijl en er enkele seconden later een vrachtwagen voorbij scheurde?

Het zijn allemaal voorbeeldjes van je contact met de Engelen.

Onbewust communiceren engelen met jou door middel van dromen, muziek en gedachten.  Maar soms wil je hen misschien ook iets vragen?   Meer nog, zou je het contact ook graag wat concreter willen ervaren.

Dit kan : op dit moment zijn er namelijk steeds meer engelenkaarten verkrijgbaar waarmee je  ook directe vragen aan die Engelen kan stellen.

Engelen Reading?

Ook “Engelen readings” kunnen je  helpen om  contact te maken met jouw beschermengel.

Op onze AstroBabbel-bellijn kan je  via een spiritueel consulent in contact treden met de Engelen.

Engelen kunnen je immers  voorzien van goede raad, en zij zullen je ook  beschermen en adviseren voor en tijdens de moeilijke gebeurtenissen in je leven.

Het spirituele consult vormt  tijdens deze “engelen reading” de link tussen jou en de Engelen.

De mensen die met succes contact wisten te leggen met hun Engel bij wijze van een Engelen reading geven vaak aan dat zij overweldigd werden door een immens  gevoel van gelukzaligheid.

Daarnaast ervaren veel mensen na een Engelen consult een wonderbaarlijk gevoel, en héél soms resulteert dit zelfs een wonder in hun leven.

Hun leven werd weer gevuld met hoop en het leven lijkt ineens weer een richting en een doel te hebben verkregen.

Wat zijn de voordelen van een Engelen Reading?

Een Engelen reading biedt antwoord op tal van vragen, en het kan je  opnieuw in evenwicht  brengen met het pad dat jij  bewandelt in dit leven.  Deze reading kan je voorzien van goed advies, of het nu gaat om de liefde-, werk- of privé omstandigheden, de Engelen gaan je maar al te graag bijstaan met hun adviezen.  Dat is immers “hun taak”.

Engelen hebben altijd het beste met je voor, zij zullen nooit tegen jouw keuzes ingaan, maar ze verstrekken je wel goede  adviezen wanneer je hen daarom verzoekt.

Direct een Engelen reading? Er zijn meerdere spiritueel consulten met deze Gave op de AstroBabbel bellijn.