Deborah

Ervaring Al van sinds haar jeugdjaren werkt Deborah met de Egytische Rider Tarot en andere kaartleg- decks De combinatie van kaarten en haar astrologische kennis laten Deborah toe van een volmaakt beeld te schetsen voor wat betreft huwelijks-en relatieproblemen, werkadviezen, inzicht in...